Wonen Limburg

TOGETHR heeft Wonen Limburg begeleid om onze P&O-Services verder te professionaliseren. P&O Services kende een hoge werkdruk en werkvoorraad. Door lean-sessies werd bevestigd dat we dat grotendeels zelf veroorzaakten door gebrek aan digitalisering en een hoge ontzorgende houding naar onze interne klanten. Op basis van deze analyse investeren we nu in strakke processen, met meer duidelijkheid in wie moet wat doen om “boodschappen te doen bij P&O”. 

Jasper (TOGETHR) heeft daarbij geholpen om meer digitalisering uit ons huidige pakket te halen. Zijn toegevoegde waarde zit in het feit dat hij de taal van de systeemleverancier en de taal van de gebruiker kent en beiden meeneemt in het gezamenlijke doel. De inzet van Jasper is voor ons onmisbaar om P&O Services eigentijds en efficiënt te maken en daarmee tijd vrij te spelen voor andere essentiële P&O-taken als het ontwikkelen van medewerkers en organisatie.